Thực đơn số 1 của chương trình Mỗi tuần một thực đơn thuần chay “VeganWK”

VeganWKMenu1.jpgTuần này bắt đầu chương trình Mỗi tuần một thực đơn thuần chay “VeganWK” do aVeganWorld khởi xướng. Chương trình sẽ đưa ra một thực đơn thuần chay vào mỗi cuối tuần. Thực đơn do các trang về ăn chay và các bạn ăn chay tình nguyện cung cấp, với điều kiện là món đó phải do chính họ mới nấu và chụp hình lại. Thực đơn VeganWK đầu tiên này có tên gọi là “Tình thương bắt đầu từ miếng ăn” do aVeganWorld cung cấp với 3 món thuần chay như sau:

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ! 🙂

* Xem thêm thông tin chi tiết về chương trình tại VeganWK.

Advertisements