Thực đơn thuần chay cuối tuần số 2 của VeganWK: “Vegan for Love”

BeFunky_MenuVeganWK2ok.jpg

Tuần này, chương trình Mỗi tuần một thực đơn thuần chay “VeganWK” do aVeganWorld khởi xướng trở lại với thực đơn thuần chay số 2 với tiêu đề “Vegan for Love” (Ăn chay bởi Tình thương). Thực đơn tuần này do ThuanChay-Vegan và VégéKitchen cung cấp với 3 món thuần chay và 1 đồ uống chay như sau:

Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ! 🙂

* Xem thêm thông tin chi tiết về chương trình  VeganWK và các thực đơn khác tại VeganWK.

Advertisements