Thực đơn thuần chay cuối tuần số 3 của VeganWK: “Ăn Chay, Tạo Hòa Bình”

veganWK menu3.jpg

Món chay Việt Nam tham gia  Thực đơn thuần chay tuần thứ 3 của Vegan WK có tên gọi “Be Vegan, Make Peace” (Ăn Chay, Tạo Hòa Bình). Thực đơn gồm có:

Chúc các bạn ngon miệng!

*****

CÁC SITES WEBS, BLOGS THAM GIA VÀO THỰC ĐƠN THUẦN CHAY VEGANWK 

Bạn có thể xem các thực đơn của chương trình VeganWK tại đường dẫn Menus VeganWK.

Advertisements