Thực đơn thuần chay week-end số 4 của VeganWK: “Giản dị, Nhẫn nại, Từ bi”

BeFunky_befunky_veganWK4.jpg

Thực đơn thuần chay tuần thứ 4 của Vegan WK có tên gọi “ Giản dị, Nhẫn nại, Từ bi” (“Simplicity, Patience, Compassion”) gồm có:

VeganWK chúc các bạn một week-end thật tuyệt vời!

*****

CÁC SITES WEBS, BLOGS ĐÓNG GÓP CÔNG THỨC CHO CÁC THỰC ĐƠN THUẦN CHAY CỦA VEGANWK 

Bạn có thể xem các thực đơn của chương trình VeganWK tại đường dẫn Menus VeganWK.

Advertisements