Thực đơn thuần chay VeganWK số 5 “Tìm lại bản lai”

befunky_befunky_menuveganwk5

VeganWK giới thiệu với bạn Thực đơn thuần chay số 5 có tên gọi “ Tìm lại bản lai ”. Thực đơn gồm có:

VeganWK chúc các bạn một week-end nhiều hạnh phúc !

***

LISTE DES SITEWEBS, BLOGS PARTICIPANT À VEGANWK / CÁC SITES WEBS, BLOGS ĐÓNG GÓP CÔNG THỨC CHO CÁC THỰC ĐƠN THUẦN CHAY CỦA VEGANWK 

Bạn có thể xem các thực đơn của chương trình VeganWK tại đường dẫn Menus VeganWK.

Advertisements