Thực đơn thuần chay week-end “VeganWK” số 9

veganwkmenu9

Thực đơn số 9 “ Yêu thương vô điều kiện là tốt nhất” sẽ khép lại chương trình thực đơn thuần chay cuối tuần “VeganWK“. Thực đơn thuần chay week-end này do VégéKitchenMón chay Việt Nam và Thuần chay – Vegan cung cấp, gồm có các món sau: 

***

CÁC SITES WEBS, BLOGS ĐÓNG GÓP CÔNG THỨC CHO CÁC THỰC ĐƠN THUẦN CHAY CỦA VEGANWK 

Để có thêm thông tin chi tiết, xin mời thăm trang VeganWK.

Advertisements