Thực đơn thuần chay VeganWK số 6

befunky_veganwkmenu6

Thực đơn thuần chay thứ 6 của chương trình VeganWK với tên gọi “ Chân tình không bao giờ thay đổi ” (True Love Never Changes) bao gồm các món sau:

Chúc ngon miệng!

*****

CÁC SITES WEBS, BLOGS ĐÓNG GÓP CÔNG THỨC CHO CÁC THỰC ĐƠN THUẦN CHAY CỦA VEGANWK 

Bạn có thể xem các thực đơn của chương trình VeganWK tại đường dẫn Menus VeganWK.